Logo Wałeckiego Centrum Kultury
Powróć do: PROJEKTY

MOST PAMIĘCI - FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ

Po co tworzymy "Most pamięci"?

Celem projektu "Most pamięci" jest upamiętnienie i popularyzowanie kultury żydowskiej, a w szczególności historii wałeckich Żydów. Projekt jest wyrazem szacunku dla gminy żydowskiej w Wałczu, która do 1940 roku stanowiła ważną i integralną część społeczności miejskiej. Jest również istotny w związku z pochodzeniem części mieszkańców Wałcza z Korca - miasta na Ukrainie, w którym istniała liczna gmina żydowska, po wojnie przesiedlona do naszego miasta. Warto podkreślić, że realizatorem projektu jest Wałeckie Centrum Kultury, którego siedziba znajduje się na terenie dawnego kirkutu i synagogi. 

Założeniem projektu jest rozwój świadomości na temat kultury żydowskiej w Wałczu w szczególności u młodego pokolenia, poprzez realizację wydarzeń kulturalnych i popularyzatorskich, dzięki którym pamięć o historii miasta i związanych z nim Żydów nie zginie. Podjęte działania mają na celu również kształtowanie postaw tolerancji i zrozumienia dla innej kultury.

Nasze działania

W ramach projektu "Most pamięci - Festiwal Kultury Żydowskiej", dofinansowanego z Żydowskiego Instytutu Historycznego, zorganizowaliśmy: 

  • pokaz filmu "Młodzi dla młodych - pamięć miejsca" zrealizowanego przez Teatr Inaczej i Stowarzyszenie Rumor,
  • wykład "Żydzi z Wałcza i w Wałczu - historie wybrane" Piotra Wojtanka - historyka, członka Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej, badacza historii ludności żydowskiej w Wałczu i ziemi wałeckiej, autora artykułów: „Jak wałecki Żyd Japończyków historii uczył", „Materiały źródłowe do dziejów ludności żydowskiej z ziemi wałeckiej, cz. 1 i cz. 2", „Żydzi w Tucznie. Historie wybrane",
  • wernisaż i wystawę „Ocalić od zapomnienia”, przygotowane we współpracy z Muzeum Ziemi Wałeckiej. Tablice do wystawy opracowała pod względem merytorycznym Ewa Janicka-Olejnik - dr nauk humanistycznych, koordynatorka programowa w Wałeckim Centrum Kultury oraz Natalia Borek - absolwentka kierunku Ochrona dóbr kultury na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wałeckie Centrum Kultury przygotowało katalog z tablicami prezentowanymi na wystawie,
  • koncert Bastarda Trio - zespołu powołanego do życia przez Pawła Szamburskiego (klarnet), Tomasza Pokrzywińskiego (wiolonczela) oraz Michała Górczyńskiego (klarnet kontrabasowy). Artyści zaprezentowali utwory ze swojej najnowszej płyty "Nizozot", odkrywając przed nami uniwersalne piękno żydowskich melodii, ale jednocześnie opowiadając własną historię - eksplorując i filtrując tradycyjne pieśni żydowskie oraz bogate źródła historyczne przez ukształtowany już język zespołu,
  • odsłonięcie tablicy upamiętniającej synagogę w Wałczu.